Firma PREVAC z Rogowa nagrodzona w dwóch konkursach „Innosilesia 2013”

30 października w hotelu Arsenal Palace w Chorzowie odbyła się gala finałowa konkursów Innosilesia 2013. Firma PREVAC startowała w dwóch konkursach: „Innowator Śląska” oraz „Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki”. Wręczenie nagród odbywało się podczas konferencji, której tematem było budowanie partnerstwa pomiędzy światem biznesu, nauki oraz samorządami na rzecz rozwoju regionu.
Tytuł „Innowatora Śląska” został nadany w trzech kategoriach – dla mikro, małego a także średniego przedsiębiorstwa. Firma PREVAC, należąca do grupy średnich przedsiębiorstw zdobyła pierwszą nagrodę za wysokociśnieniowy system XPS. To innowacyjna aparatura naukowo-badawcza do badań fizykochemicznych materiałów metodą XPS/ESCA (X-ray Photoelectron Spectroscopy / Electron Spectroscopy for Chemical Analisys) czyli metodą Rentgenowskiej Spektrometrii Fotoelektronów, która polega na analizie rozkładu energii kinetycznej fotoelektronów emitowanych poprzez wzbudzanie próbki promieniowaniem rentgenowskim w szerokim zakresie ciśnień. Aparatura ma zastosowanie w instytucjach naukowych działających w dziedzinie nanotechnologii, w szczególności w obszarze doskonalenia istniejących, jak i odkrywania nowych wysokiej jakości materiałów.

W konkursie „Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki” reaktor plazmowo-chemiczny zgłoszony prze firmę PREVAC otrzymał pierwsze miejsce oraz nagrodę specjalną Marszałka Innosilesia 2013. Nagrodzona aparatura umożliwia modyfikację powierzchni metalicznych implantów medycznych, głównie stali austenitycznej i stopów tytanu, warstwami węglowymi z dodatkiem krzemu. Wynikiem modyfikacji jest wytworzenie na powierzchni implantu cienkiej, ok. 200 mikrometrowej diamentopodobnej warstwy węglowej o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych i biologicznych. Aparatura ma zastosowanie w ortopedii. Modyfikacji poddawane są metaliczne implanty kostne typu: gwoździe śródszpikowe, płytki kostne, wkręty kostne, klamry, druty, stabilizatory dynamiczne, endoprotezy – wykorzystywane w leczeniu urazów ortopedycznych z zastosowaniem okresowych i długoterminowych wszczepów i implantów metalicznych.
Pokryte diamentopodobną warstwą implanty eliminują zjawiska takie jak reakcje uczuleniowe, metalozę, odrzuty, korozję implantu, itp.

Pomysł na projekt

Projekt Technopolia Śląska (dalej: TS) stanowi trzon do działania organizacji, przedsiębiorstw, urzędów oraz szkół i innych instytucji na terenie swojego oddziaływania.

Celem projektu jest opracowanie wspólnych działań edukacyjnych i innowacyjnych dla rozwoju przemysłu High Tech, jako podstawy wizji rozwoju lokalnego.

Kontakt

Technopolia Śląska
ul. Zamkowa 4
44-300 Wodzisław Śląski