Założyciele

Założycielami klastra technologicznego Technopolia Śląska są:

Założyciele klastra Technopolia Śląska

Co mówią założyciele klastra

Póki co jesteśmy w takim składzie, ale mam nadzieję, że w przyszłości dołączą do nas kolejne zainteresowane przedsiębiorstwa.

mówił Krzysztof Dybiec, prezes Izby Gospodarczej

... atmosfera w naszym regionie sprzyja nowym przedsięwzięciom. - Zaczyna się tutaj wiele dziać. A tego typu inicjatywy dają perspektywy dla rozwoju firm.

Andreas Glenz, właściciel firmy Prevac

... zawiązanie w Wodzisławiu Śląskim klastra to odpowiedź na potrzeby współczesnej gospodarki. - Czas zrównoważonego rozwoju przechodzą w przeszłość, teraz pora na specjalizacje.

Prezydent miasta Wodzisław Śląski, Mieczysław Kieca

Plany są ambitne, ale Dolinę Krzemową również zapoczątkowało kilku zapaleńców

Prezydent miasta Wodzisław Śląski, Mieczysław Kieca

Pomysł na projekt

Projekt Technopolia Śląska (dalej: TS) stanowi trzon do działania organizacji, przedsiębiorstw, urzędów oraz szkół i innych instytucji na terenie swojego oddziaływania.

Celem projektu jest opracowanie wspólnych działań edukacyjnych i innowacyjnych dla rozwoju przemysłu High Tech, jako podstawy wizji rozwoju lokalnego.

Kontakt

Technopolia Śląska
ul. Zamkowa 4
44-300 Wodzisław Śląski